a book "château sergo"

something is going on out there... but we hardly leave "ourselves".

Thursday, June 23, 2005

Dipsiz kuyudan çıkmış
Her ne olsa da,
Geçmişi sünger emmiş
Şuh ruhların
Borsada.
İnanamamış hisselerin pahasına,
Unutamamış tere yağını
Kır pidesine
Uzanmasına
Süngere ağlamasına.
Dönek cinlerin elleri yapış yapış
Bir'in içinde çarpılar kapış kapış
Atlı karıncanın dengesi
Anlatılmaz
An katılmaz
Zaman sivri
Yaşımız kirli.
Sindirsek de, istesek de
Olmuyor, canım - büyüsü kekte.
Bana kek yaptı.
Ki, nereden çıktı?!
Yüzüne dönüp bakılmaz mı,
O şekilde anlatılamaz mı?
Öbür türlü: ben-siz, biz-siz.
Bırak kalsın.
Sensiz!!!
Kimse-siz
Dipsiz
Nokta sızdı şimdi
Üç'e dönüştü...
Devamı esrarengiz...
...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home